რომელი პროგრამების აკრედიტაციაზე უთხრეს უარი უნივერსიტეტებს – მენეჯერების განმარტება

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ოფიციალურ ვებგვერდზე იმ სხდომის ოქმია განთავსებული, რომელიც აკრედიტაციის საბჭომ გამართა. საბჭომ სულ 38 პროგრამის აკრედიტაციის საკითხი განიხილა, 19 პროგრამას სრული აკრედიტაცია მიანიჭა, 7 პროგრამას პირობითი აკრედიტაცია მისცა, 12 პროგრამას კი უარი უთხრა აკრედიტაციაზე.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით, აკრედიტაციაზე უარი ეთქვა შემდეგი უნივერსიტეტების საგანმანათლებლო პროგრამებს: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კავკასიამცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამას, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სპორტის მენეჯმენტის საბაკალავრო  პროგრამას, წმინდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ქართული ლიტერატურის სამაგისტრო პროგრამას, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საჯარო მმართველობის საბაკალავრო  პროგრამას. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსური მათემატიკის საბაკალავრო  პროგრამას, საქართველოს ბანკის სასწავლო უნივერსიტეტის ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამას, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სეუს ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვან სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამას.

აკრედიტაციაზე უარი ეთქვა ზემოთ ჩამოთვლილ კონკრეტულ საგანმანათლებლო პროგრამებს და არა უნივერსიტეტებს.

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ განმარტავს, რომ ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამა ახალი იყო და უნივერსიტეტს ამ პროგრამაზე სტუდენტები არ ჰყავდა.

„სეუ-ში მოქმედი 16-ვე პროგრამა აკრედიტებულია. 16-დან  11 საბაკალავროა და 5 სამაგისტრო. ვიმატებდით ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვან  საბაკალავრო და სამაგისტრო ორ ახალ პროგრამას ქართველი და უცხოელი სტუდენტებისათვის. აქედან ერთზე, ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვან საბაკალავრო პროგრამაზე, მოგვცეს აკრედიტაცია, ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამა კი ხარვეზების გამო ვერ დავიმატეთ. ეს არ ნიშნავს არსებული პროგრამის გაუქმებას, ეს არის უარი არარსებულ პროგრამაზე. ამ ორ პროგრამაზე სტუდენტები არასდროს გვყოლია. სამაგისტრო პროგრამა ხელახლა გვაქვს შეტანილი აკრედიტაციისათვის და ამჟამად წარმოებაშია. ასე, რომ ჩვენ ეს არაფერში არ გვიშლის ხელს სტუდენტთა მიღებაში“, – უთხრა „ბათუმელებს“ საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სეუს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა, ნონა ზუმბაძემ.

ქართული ლიტერატურის სამაგისტრო პროგრამა ახალი იყო წმინდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტისთვისაც. უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი, გიორგი ფერაძე „ბათუმელებთან“ ამბობს, რომ აკრედიტაციის საბჭოსგან  შენიშვნები მიიღეს. უნივერსიტეტი პროგრამისთვის აკრედიტაციის მინიჭებაზე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს განმეორებით მიმართავს.

განმეორებით გეგმავს უმაღლესის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოსთვის მიმართვას სპორტის უნივერსიტეტიც.

„ახალი პროგრამა გვქონდა – სპორტის მენეჯმენტი. იყო რაღაც ხარვეზები და გამოვასწორეთ. ერთ თვეში ისევ შევიტანთ ხელახლა,“ – ამბობს „ბათუმელებთან“ სპორტის უნივერსიტეტის რექტორი, ჯემალ ძაგანია.

აკრედიტაციაზე უარი ეთქვა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამას. GIPA-ს სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი მიიჩნევს, რომ შესაძლოა აკრედიტაციისა და ავტორიზაციის პროცესს განათლების სისტემა იყენებდეს, როგორც კონტროლის ინსტრუმენტს და საშუალებას უმაღლესი სასწავლებლების რაოდენობის შესამცირებლად.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის განმარტებით, მაგისტატურის საგანმანათლებლო პროგრამა „კავკასიოლოგია“ ტექნიკური უნივერსიტეტის არსებობის განმავლობაში 2017 წლის 2 ივნისს პირველად დამტკიცდა.

„პროგრამა იყო ახალი და ამ მიმართულებით უნივერსიტეტს სტუდენტები არ ჰყოლია. მხოლოდ ამ ერთმა პროგრამამ ვერ გაიარა აკრედიტაცია, თუმცა ის მოდიფიცირდა და 2017 წლის 30 ივნისს განმეორებით იქნა შეტანილი განაცხადი. პროგრამამ „კავკასიათმცოდნეობა“ ისევ ვერ გაიარა აკრედიტაცია. აქვე მოგახსენებთ პროგრამის დაწუნების მიზეზს: პროგრამა დაამუშავა მოწვეულმა პროფესორმა, რომელმაც კონსულტაციები გაიარა ექსპერტებთან. ექსპერტების მოსაზრება ორად გაიყო, ნაწილი მიიჩნევდა, რომ პროგრამაში არ უნდა ყოფილიყო რუსული ლიტერატურა, რაც გაითვალისწინა პროგრამის ავტორმა. საბჭოზე წარდგენისას, საბჭოს წევრებმა განაცხადეს, რომ კავკასიოლოგიაში სწორედ რუსული ლიტერატურაა წამყვანი და დაშვების წინაპირობაც კი რუსული ლიტერატურა უნდა ყოფილიყო. ვინაიდან რუსული ლიტერატურა არ იყო შეტანილი პროგრამაში, ეს გახდა საფუძველი იმისა, რომ პროგრამამ აკრედიტაცია ვერ გაიარა. ამდენად, ტექნიკურ უნივერსიტეტს ამ ერთი პროგრამის არარსებობით არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე (საიდანაც იყო წარდგენილი პროგრამა „კავკასიოლოგია“) 17 აკრედიტებული პროგრამაა, რომელსაც 2021 წლამდე აქვს აკრედიტაციის ვადა“.

აკრედიტაცია გაუუქმდა ბსუ-ს ფინანსური მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამას.

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, მერაბ ხალვაშის თქმით, ფინანსური მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამაზე მესამე და მეოთხე კურსზე სულ 8 სტუდენტი სწავლობდა. პირველი-მეორე კურსი უნივერსიტეტს ამ მიმართულებაზე არ ჰყავს.

„ჩვენ შევთანხმდით და ისინი გადავიდნენ მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამაზე მობილობის წესით, რადგან მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ზუსტად ერთი და იგივე იყო. აქაც ენიჭებოდათ მათემატიკის აკადემიური ბაკალავრის ხარისხი და იქაც. ჩვეულებრივად გააგრძელებენ სტუდენტები სწავლას,” – განაცხადა მერაბ ხალვაშმა.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი


ავტორი