ბათუმის მერია საუბნო კავშირების ჩამოყალიბებაში 33 ათას ლარს დახარჯავს

ბათუმის მერია ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით საუბნო კავშირების ჩამოყალიბებას იწყებს. მერიის ინფორმაციით, საუბნო კავშირები იქნება ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ერთობა, ხოლო კავშირების წევრები იქნებიან ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეები.

საუბნო კავშირების ჩამოყალიბებისთვის მერიამ ტენდერი გამოაცხადა. კავშირების ჩამოყალიბება ტენდერში გამარჯვებულმა 90 დღეში უნდა უზრუნველყოს, რისთვისაც მერია მას მაქსიმუმ 33 200 ლარს გადაუხდის [საბოლოო თანხა განისაზღვრება ტენდერის დასრულების შემდეგ]. მერია ამ თანხით დააფინანსებს პროექტის დირექტორის, მენეჯერის, კონსულტანტებისა და მობილიზატორების შრომის ანაზღაურებას, საოფისე და სატრანსპორტო ხარჯებს, ტრენინგებს, კოფე-ბრეიკსა და ლანჩს.

ადმინისტრაციული ერთეულის მიხედვით საუბნო კავშირების საქმიანობას უხელმძღვანელებს თავმჯდომარე, რომელსაც 4 წლის ვადით აირჩევს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაერთიანების საერთო კრება.

ადმინისტრაციული ერთეულის მიხედვით საუბნო კავშირების კრების მოწვევა კი ხორციელდება:

  • ადმინისტრაციული ერთეულის საუბნო კავშირების არანაკლებ 5 წევრის მიერ;
  • მუნიციპალიტეტის მერის მიერ – საკუთარი ინიციატივით ან მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შუამდგომლობით;
  • ადმინისტრაციული ერთეულის საუბნო კავშირების თავმჯდომარის ან მმართველი საბჭოს მიერ.

მერიაში აცხადებენ, რომ საუბნო კავშირების ჩამოყალიბების მიზნებია: მუნიციპალური პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელების უზრუნველყოფა მოსახ-
ლეობის ინტერესებზე მორგებით; საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება; მუნიციპალიტეტის მიერ მოსახლეობის მოთხოვნებისა და საჭიროებების შესაბამისი
გადაწყვეტილებების მიღება; მოსახლეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა ბიუჯეტის ფორმირებისა და ამა თუ იმ პრობლემების მოგვარების პროცეში; ამხანაგობების ჩართულობის გაზრდა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში.

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი

ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com